Програма навчання

2021 - 2022 навчальний рік

В 2021 – 2022 році пропонується 7-місячна програма, сфокусована на формуванні християнського світогляду і здобутті базових знань з різних гуманітарних дисциплін, які необхідні для ефективної діяльності в суспільній сфері.

Система навчання включає в себе один вебінар та дві відеолекції на тиждень, читання (із складанням тестового чи письмового завдання) однієї книги на місяць та вивчення інших текстових і відеоматеріалів.


Програма. Листопад 2020. Модулі:

Християнська місія в суспільстві /
знайомство з апологетикою

Культурний мандат місії церкви
Три теології погляду на відносини церкви і суспільства
Основні питання апологетики
Апологетика в епоху постмодерну


Модуль-1

Модуль-2

Програма. Грудень 2020. Модулі:

Світогляд та ідеології /
знайомство з історією

Роль світогляду в житті людини та суспільства
Ідеології сучасності (XVIII-XXIст)
Основні процеси світової історії з християнської перспективи
Вибрані питання з історії України


Програма. Січень 2021. Модулі:

Виклики сучасності /
знайомство з соціологією та футурологією

Постмодернізм
Аналіз культурних перетворень в 2-й половині ХХ і початку ХХІ ст.
Знайомство з соціологією
Вибрані питання футурології


Модуль-3

Модуль-4

Програма. Лютий 2021. Модулі:

Християнська модель суспільства /
знайомство з політологією та європеїстикою

Виклики націотворення і державотворення в Україні
Аналіз західного досвіду побудови громадянського суспільства
Знайомство з політологією
Знайомство з європеїстикою


Програма. Березень 2021. Модулі:

Історія Церкви і християнська культурна та соціальна ідентичність /
знайомство з історією Церкви

Вибрані питання історії церкви
Вплив Реформації на формування Західної цивілізації
Реформація і Україна
Вплив історичної пам’яті на формування ідентичності


Модуль-5

Модуль-6

Програма. Квітень 2021. Модулі:

Християнська модель лідерства /
знайомство з філософією та економікою

Християнська модель лідерства
Особистий менеджмент
Вибрані питання з історії філософії
Знайомство з економікою


Програма. Травень 2021. Модулі:

Менеджмент християнських проєктів /
Медіа

Стратегія і планування
Формування і функціонування команди
Фандрейзінг і управління фінансами
Медійний вимір проєкту


Модуль-7

модуль-8

Після завершення 7-місячного навчання студенти отримують сертифікати від Острозької Академії та Spring Arbor University.