Програма навчання

2021 - 2022 навчальний рік

7-місячна програма сфокусована на формуванні християнського світогляду і здобутті базових знань з різних гуманітарних дисциплін, які необхідні для ефективної діяльності в суспільній сфері.

Обов’язкова частина курсу передбачає один вебінар та дві відеолекції на тиждень, одну книгу на місяць і тестові завдання. Також надаватимуться додаткові навчальні матеріали та проводитимуться одноденні семінари.


ПРОГРАМА. ПЕРШИЙ МОДУЛЬ:

Християнська місія в суспільстві /
знайомство з апологетикою

Культурний мандат місії церкви
Три теології погляду на відносини церкви і суспільства
Основні питання апологетики
Апологетика в епоху постмодерну

 

Модуль-1

Модуль-2

ПРОГРАМА. ДРУГИЙ МОДУЛЬ:

Світогляд та ідеології /
знайомство з історією

Роль світогляду в житті людини та суспільства
Ідеології сучасності (XVIII-XXIст.)
Основні процеси світової історії з християнської перспективи
Вибрані питання з історії України

 

ПРОГРАМА. ТРЕТІЙ МОДУЛЬ

Виклики сучасності /
знайомство з соціологією та футурологією

Постмодернізм
Аналіз культурних перетворень в 2-й половині ХХ і початку ХХІ ст.
Знайомство з соціологією
Вибрані питання футурології


Модуль-3

Модуль-4

ПРОГРАМА. ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ

Християнська модель суспільства /
знайомство з політологією та європеїстикою

Виклики націотворення і державотворення в Україні
Аналіз західного досвіду побудови громадянського суспільства
Знайомство з політологією
Знайомство з європеїстикою


ПРОГРАМА. П’ятий МОДУЛЬ

ХРИСТИЯНСЬКА КУЛЬТУРНА ТА СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ /
ЗНАЙОМСТВО З ІСТОРІЄЮ ЦЕРКВИ

Вибрані питання історії церкви
Вплив Реформації на формування Західної цивілізації
Реформація і Україна
Вплив історичної пам’яті на формування ідентичності

 

Модуль-5

Модуль-6

ПРОГРАМА. Шостий МОДУЛЬ

Християнська модель лідерства /
знайомство з філософією та економікою

Християнська модель лідерства
Особистий менеджмент
Вибрані питання з історії філософії
Знайомство з економікою


ПРОГРАМА. СЬОМИЙ МОДУЛЬ

Менеджмент християнських проектів /
Медіа

Стратегія і планування
Формування і функціонування команди
Фандрейзінг і управління фінансами
Медійний вимір проекту

 

Модуль-7

модуль-8

Після завершення 7-місячного навчання студенти отримують сертифікат від НаУ «Острозька академія» та проекту «Християнська відкрита академія»